bg en ru
НОМЕНКЛАТУРА


на произвежданите бетонови и стоманобетонови изделия в производствените бази

на "Автомагистрали - Черно море" АД Шумен


ДЕТАЙЛ

АСОРТИМЕНТ

ГАБАРИТ

Ш

У

М

Е

Н

 -

1

Ш

У

М

Е

Н

 -

 2

Т

Ъ

Р

Г

О

В

И

Щ

Е

Р

У

С

Е

Р

А

З

Г

Р

А

Д

П

Р

Е

С

Л

А

В

В

А

Р

Н

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   

І.ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ЕЛЕМЕНТИ

             
1  

 БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

0.50/0.35/0.18 X X X   X   X
2  

 БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

0.80/0.35/0.18         X   X
3  

 БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

0.80/0.25/0.15             X
4  

 БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

0.50/0.30/0.16 X            
5  

 БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

0.50/0.16/0.08 X X X   X   X
6  

 БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

0.50/0.40/0.15             X
7  

 ВОДЕЩИ ИВИЦИ

0.50/0.25/0.10 X X X   X   X
8  

 СКОСЕНИ ИВИЦИ

0.50/0.25/0.15 X       X    
9  

 ОБЛИЦОВАЧНИ ПЛОЧИ

0.55/0.40/0.05             X
10  

 ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ

0.40/0.50   X X       X
11  

 СГЛОБЯЕМА КАНАВКА ОТКОС 1:1     L=2м

0.40/0.40/0.40 X            
12  

 СГЛОБЯЕМА КАНАВКА ОТКОС 1:1.5 L=2м

0.40/0.40/0.60 X            
13  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ПЕРНИК"

0.40/0.40/0.05     X   X   X
14  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ДЪГА"

0.40/0.40/0.05 X X X       X
15  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ЛИНИИ"

0.40/0.40/0.05   X X       X
16  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ВАФЛА"

0.40/0.40/0.05     X        
17  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ПЪЛДИН"

0.30/0.30/0.05     X   X    
18  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ОКТАВИЯ"

0.30/0.30/0.05     X   X   X
19  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ЕЛЕНА"

0.30/0.30/0.05         X    
20  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ДОБРИЧ"

0.30/0.30/0.05   X     X X X
21  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "СЛЪНЦЕ"

0.30/0.30/0.05   X X   X X X
22  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "КАРЕ"

0.30/0.30/0.05     X        
23  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ШAГРЕН"

0.30/0.30/0.05         X   X
24  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ПЧЕЛНА ПИТА"

0.30/0.30/0.05              
25  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП  "ДЕТЕЛИНА"

0.30/0.30/0.05         X   X
26  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ИЗГРЕВ"

0.30/0.30/0.05             X
27  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ПРАГА"

0.30/0.30/0.05         X    
28  

 ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ТИП "ЧЕХИЯ"

0.30/0.30/0.05         X    
29  

 ЦВЕТАРНИК

0.38/0.88/0.38     X       X
30  

 ЦВЕТАРНИК

0.31/0.31/0.39             X
31  

 ЦВЕТАРНИК

0.41/0.71/0.30     X       X
32  

 ЦВЕТАРНИК

0.83/0.49/0.24             X
33  

 ПАРКИНГОВИ ЕЛЕМЕНТИ

    X     X    
34  

 ДРЕНАЖНА ШАХТА  "РДШ"

1.06/0.90/1.00   X          
35  

 КОЛЕКТОРНА ШАХТА "РКШ"

1.06/0.90/1.40   X          
36  

 ПАНЕЛ ЗА РШ

1.06/0.90/0.06   X          
37  

 КАПАК ЗА РШ

Ф 80 см   X          
38  

 БОРДЮР ЗА ТРОТОАРНА КОНЗОЛА

0.40/0.10/2.00              
39  

 ТРЪБИ Ф1000 ЗА ВОДОСТОЦИ

Ф=1000  L=1000 мм  X X          
40  

 ТРЪБИ Ф2000 ЗА ВОДОСТОЦИ

Ф=2000  L=1000 мм  X            
41  

 КАПАЦИ ЗА ОГРАДИ

0.40/0.30         X   X
42  

 КАПАЦИ ЗА КОЛОНКИ

0.40/0.40         X   X
43  

 БЕТОНОВИ ТУХЛИ

0.25/0.19/0.14              
44  

 БЕТОНОВИ ТУХЛИ

0.40/0.15/0.20 X       X   X
45  

 БЕТОНОВИ ТУХЛИ

0.24/0.24/0.19 X            
46  

 БЕТОНОВИ ТУХЛИ

0.40/0.12/0.20         X    
47  

 БЕТОНОВИ ТУХЛИ

0.25/0.125/0.06 X            
48  

 БЕТОНОВИ КОМИНСКИ ТЕЛА

0.50/0.30/0.19             X
49  

 БЕТОНОВИ КОМИНСКИ ТЕЛА

0.25/0.25/0.20             X
50  

 БЕТОНОВИ КОЛОНКИ

0.25/0.3./0.20         X   X
   

ІІ.МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

             
1  

 КУТИИ

2.00/2.00/1.00 X X          
2  

 КУТИИ

3.00/2.50/1.02 X            
3  

 КУТИИ

4.00/2.50/1.00 X            
4  

 НАБИВНИ ПИЛОТИ

               
5  

 "Т" ОБРАЗНА МОСТОВА ГРЕДА

1.00/0.50/до 8.60   X          
6  

 ПРАВОЪГЪЛНА МОСТОВА ГРЕДА

0.32/1.00/до 16.00   X          
7  

 ПНГ ТИП  ГТ-75, ГТ-95, ГТ-115

12 до 28 м   X          
   

 КАНАВКИ БЕТОНОВИ

1:1.5 L=1м X   X        
   

 КАНАВКИ БЕТОНОВИ

1:1 L=0.5м     X        


Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI