bg en ru

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СКАЛНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

"Автомагистрали - Черно море" АД Шумен:

 

КАРИЕРА “КРАЛЕВО”

pic
Месторазположение:

Намира се на 1.6 км южно от с. Кралево, общ. Търговище и на 15 км от гр. Търговище. Отстои на 2 км от второкласния път Велики Преслав – Търговище. Кариера “Кралево” е разположена на северния склон на Преславско-Драгоевската планина.

 

Суровина:

Долнокредни(Валанж) седименти от прекристализирали сиви до сивобежови варовици  с доломитна съставка.

 

Начин на добив: Пробивно - взривен метод.
Механизация:

Електрически багер и собствен вътрешен транспорт.

 

Продукция:

Взривена скална маса.

 

Преработка:

Мощности: Три  поточни трошачно-пресевни  линии.
Продукция: Асортимент от тясно и широко сортирани скални фракции.
Използваемост: Подходящ за пътни основи, асфалтови и бетонови смеси от всички видове.
Предлага за продажба: Номенклатура от нефракциониран, тясно  или широко сортиран скален материал.
Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI