bg en ru

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СКАЛНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

"Автомагистрали - Черно море" АД Шумен:

 

КАРИЕРА “ХИТРИНО”

pic
Месторазположение:

Намира се на около 22 км северозападно от гр. Шумен и на 2 км източно от гара "Хитрино". Има пътни връзки с път І-7 "Силистра-Шумен" и гара "Хитрино" от жп линията "Русе-Варна".

 

Суровина:

Долнокредни(Валанж) седименти от варовит тип - бели до кремави.

 

Начин на добив: Пробивно - взривен метод.
Механизация:

Електрически багер "Е-303" и собствен вътрешен транспорт.

 

Продукция:

Взривена скална маса.

 

Преработка:

Мощности: Една поточна трошачно-пресевна линия.
Продукция: Асортимент от тясно и широко сортирани скални фракции.
Използваемост: Подходящ за пътни основи с леко и нормално натоварване, асфалтови и бетонови смеси от ниски класове и марки.
Предлага за продажба: Номенклатура от нефракциониран , тясно или широко сортиран скален материал.
Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI