bg en ru

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СКАЛНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

"Автомагистрали - Черно море" АД Шумен:

 

ЗВЕНО БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ "ШУМЕН-1"

pic
Месторазположение:

Намира се в промишлената зона на гр. Шумен, бул. "Симеон Велики"- посока Варна вляво.

 

Суровина:

Собствени скални материали, цимент и пясъци по договор с външни доставчици.

 

Производствени мощности

 - бетоносмесител с принудително бъркане при автоматичен режим на работа;

 - поточна линия за пресовани бетонови изделия при автоматичен режим на работа;

 - полигон за производствона бетонови изделия.

Предлага

Предлага за продажба: номенклатура бетонови изделия.
Приема да изработва по договорни условия

 - бетонови изделия в т.ч стоманобетонови греди;

 - бетонови смеси по предписани рецептурни състави.
Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI