bg en ru

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СКАЛНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

"Автомагистрали - Черно море" АД Шумен:

 

ЗВЕНО БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"

pic
Месторазположение:

Намира се в гр. Велики Преслав обл. Шумен - източна промишлена зона.

 

Суровина:

собствени скални материали, цимент и пясъци по договор с външни доставчици.

 

Производствени мощности

 - бетоносмесител с принудително бъркане при автоматичен режим на работа

 - полигон за производство на бетонови изделия.

Предлага

 - доставка на бетонови смеси и циментови разтвори.

 - продажба по номенклатура готови бетонови изделия.

 

Приема да изработва по договорни условия

 - бетонови изделия;

 - бетонови смеси по предписани рецептурни състави.
Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI