bg en ru

НОМЕНКЛАТУРА

Производство на бетонови смеси, варови и циментови разтвори

на "Автомагистрали - Черно море" АД гр.Шумен

АСОРТИМЕНТ

Ш

У

М

Е

Н

-

1

Ш

У

М

Е

Н

 -

 2

Т

Ъ

Р

Г

О

В

И

Щ

Е

Р

У

С

Е

Р

А

З

Г

Р

А

Д

П

Р

Е

С

Л

А

В

В

А

Р

Н

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Бетонови смеси
1  Бетон клас В-7,5 X X X   X X  
2  Бетон клас В 10 X X X   X X X
3  Бетон клас В 12.5 X X X   X X X
4  Бетон клас В 15 X X X   X X X
5  Бетон клас В 20 X X X   X X X
6  Бетон клас В 25 X X X   X X X
7  Бетон клас В-27,5 X X X   X X X
8  Бетон клас В 30 X X X   X X X
9  Бетон клас В-35 X X X   X X  

 Варови и циментови разтвори

10  Циментов разтвор М-10 1:3 X X     X   X
11  Циментов разтвор М-15 1:2 X X X   X   X
12  Циментов разтвор М-20 1:1 X X X   X X X
13  Варов разтвор   X X       X


Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI