bg en ru
22 Dec 2017

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с министерство на икономиката
Европейски фонд за регионално развитие

„Автомагистрали – Черно море” АД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна фина...
повечеmore

27 Sep 2017

Осигурен обществен достъп
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредб...
повечеmore

27 Sep 2017

Oсигурен обществен достъп
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредб...
повечеmore

06 Jul 2017

Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино-4“
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД гр. Шумен уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно ...
повечеmore

06 Jul 2017

Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино - 3“
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ - АД гр. Шумен уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно...
повечеmore

02 Jun 2017

Констативен протокол
Констативен протокол във връзка със съобщение с изх. № 01-00-131/21.12.2016 г.
повечеmore

12 Jan 2017

Инвестиционно намерение
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД 9700 Шумен, България, ул. „Алеко Константинов“ № 8, ЕИК 127001597

Във връзка с процеду...
повечеmore

05 May 2015

Имоти за продажба
Имоти за продажба

Търговски център "Шумен"
База "Автомагистрали-Черно море", гр. Варна, южна промиш...
повечеmore

Страници: [ 1 ,2 ,3 ]


Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI