bg en ru
„Археологическите разкопки преди една магистрала” - 25 Mar 2014

Археологическите проучвания на участък от км. 347+500 до км. 347+555 на АМ „Хемус” разкриха обекти от различни времеви периоди - Късна бронзова епоха, Елинистическа епоха, Римски период, ранно и късно Средновековие. В два последователни етапа в различните обекти бяха открити останки от жилища от различен тип, вкопани помещения, култови и стопански ями, човешки погребения и такива на животни, траншеи,следи от дървени огради, битова и строителна керамика, както и пещи за производството ѝ. Множество находки предизвикаха голям интерес - битови предмети, украшения, оръжие и елементи от него, инструменти и монети от различните периоди. В една от ямите на некропола от Елинистическо ямно поле бе открито не съвсем традиционно погребение на мъж и жена, което дава допълнителна информация за погребалните практики през периода. По трасето бе открит и вторият по големина некропол от периода ХV-ХVІ в., проучван на територията на България. След реставрация, експонатите бяха представени в изложбата „Археологическите разкопки преди една магистрала” през м. юни 2013 г. в РИМ-Шумен.

     Администратор

още новини


Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI