bg en ru
Инвестиционно намерение - 12 Jan 2017

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД 9700 Шумен, България, ул. „Алеко Константинов“ № 8, ЕИК 127001597

Във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на обект „Съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса” в поземлен имот № 58222.460.31 по КК на гр. Велики Преслав“ е осигурен обществен достъп до подробно разработена информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение в сградата на община Велики Преслав.
Мнения и възражения се приемат в община Велики Преслав и РИОСВ-Шумен.

Администратор

още новини


Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI