ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

ДАРЕНИЕ

Православен храм „Света Троица” с.Троица, общ.Велики Преслав 


Години на строителство: 2002г.-07.11.2003г. 

Площ: 165 м2 ДАРЕНИЕ

Целодневна детска градина № 35 „Изворче” Гр.Шумен

Фирма "Автомагистрали - Черно море" АД гр. Шумен една от основните дарители в региона. Благодарение на дарението на стойност 474 536 лв. е факт една от най-модерните детски градини в Шумен - ЦДГ № 35 - "Изворче". Строежът започва 1986 год.и е финализиран 1990 год. 
ДАРЕНИЕ

Къща 148,8 м2, 2017 год., с. Хитрино