image
image
image
image

Бетонови смеси


Бетонов възел Шумен

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Шумен”, гр. Шумен.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37
 •            C35/45

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9700 гр. Шумен, ул. “Теке дере” №1


Бетонов възел Варна

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Варна”, гр. Варна.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

 Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9000 гр. Варна, Южна промишлена зона - островна част


Бетонов възел Върли бряг

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Върли бряг”,гр. Бургас.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

8000 гр. Бургас


Бетонов възел Русе

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Русе”, гр. Русе.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

7000 гр. Русе, бул. “Тутракан” 68


Бетонов възел Търговище 

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Търговище”, гр. Търговище.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

7700 гр. Търговище, Индустриална зона


Бетонов възел Разград

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Разград”, гр. Разград.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015 

Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

7200 гр. Разград, Околовръстен път


Бетонов възел Велики Преслав

Бетоновият възел притежава сертификат за съответствие за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) съгласно Наредба РД-02-20-1 от 2015г. Бетоните са с оценени характеристики предназначени за конструкции изпълнявани на място или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждани в Бетонов възел „Велики Преслав”, гр. Велики Преслав.

      БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

Предлагаме за продажба: ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

 •            C8/10
 •            C12/15
 •            C16/20
 •            C20/25
 •            C25/30
 •            C30/37

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9850 гр. Велики Преслав обл. Шумен,

Източна индустриална зона