Доставка на материали и механизация при Превантивен ремонт на път III-7301 (Радко Димитриево) - Ивански – Кълново – Янково – Жълъд - Арковна - Партизани - Комунари“ от км. 0+000 до км. 21+450


ИМЕ НА ОБЕКТА: Доставка на материали и механизация при Превантивен ремонт на път III-7301 (Радко Димитриево) - Ивански – Кълново – Янково – Жълъд - Арковна - Партизани - Комунари“ от км. 0+000 до км. 21+450

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 04.2021-10.2021


Още Проекти

Направете запитване