Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици на територията на Община Велики Преслав, с.Драгоево


ИМЕ НА ОБЕКТА:"Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици на територията на Община Велики Преслав, „ ул. Георги Димитров от ОК-58-55-51-63-69-151-150-162 до ОК-161 – с. Драгоево“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велики Преслав

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 07.2021 г. - 09.2021 г.

Направете запитване