bg en ru
    


Превантивен ремонт на път І-2 Русе-Разград-Шумен-Варна

Име на Обекта : „Превантивен ремонт на път І-2 Русе-Разград-Шумен-Варна”/Участък 1- от км 15+611 до км 24+790 и Участък 2- от км 30+266 до км 37+300/-подобект на „Поддържане-превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 496,600 км републикански пътища”

 

 Изпълнител: Обединение „Пътно поддържане Русе” гр.Шумен, водещ партньор- „Автомагистрали-Черно море”АД-гр.Шумен

 
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, ОПУ-Русе
 
Години на изпълнение:: 48 месеца, считано от 01.12.2010г.Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI