Careers

Започни работа при нас

Ако проявявате интерес към нашата фирма и искате да се реализирате в областта на инфраструктурното строителство може да изпратите своето CV за разглеждане в съответната категория.

Технически сътрудник на строителния инженер

Кратко описание на стажа:

Помага на строителния инженер да планира, ръководи, координира и контролира строителната дейност на обекта.

Учи се да контролира изразходването на материали, да осигурява нормално протичане на строителните работи и да поставя ежедневни задачи.

Проучва подробно документацията на обекта - чертежи, графици, разчети, производствен план.

Организира подготовката за започване на СМР в съответствие с плановете и графиците на обекта.

Контролира спазването на технологичната последователност на процесите и правилата за безопасност.

Предлага решения при забелязани пропуски, слабости и нарушения.

Учи се да прогнозира и заявява необходимите за следващия ден материали, оборудване, автотранспорт, механизация и работна сила.

Учи се как се осигурява качествено изпълнение на СМР и в срок, как се координира работата с други фирми (подизпълнители) на обекта.

Учи се да изготвя първична отчетност (присъствени форми, отчети за изразходвани материали и изпълнени строително-монтажни работи, отчети на машини и др.).


Кандидатствай
Направете запитване