ИСТОРИЯ


  • Годината е 1950. Създава се първото държавното строително обединение за изграждане на пътища и мостове в НРБ.
  • През 1963 г., с указ на МС то се преименува на ДСО „Пътни строежи“ – София и функционира като специализирана организация на стопанска сметка, която се занимава с пътното и мостовото строителство в България.
  • През 1967 г. излиза заповед № 599 от 01 юли 1967 г, с която се поставя началото на Строително-монтажно управление „Пътни строежи” - Шумен.
  • През 1989 год., с решение № 50/30.03.1989 год. на Министерския съвет Строително-монтажното управление „Пътни строежи” - Шумен е преобразувано в Държавна фирма „Автомагистрали Черно море“, след което, през 1991 год. - в еднолично ООД с държавно имущество.
  • С решение на ШОС /Шуменски окръжен съд/ от 1995 г., ЕООД „Автомагистрали Черно море“ преминава в ЕАД „Автомагистрали - Черно море“ с държавно имущество.
  • С решение на ШОС от 1997 год. ЕАД “Автомагистрали - Черно море“ се преструктурира в „Автомагистрали - Черно море“ АД.


Направете запитване