Кариера “Каровча”

Кариера Каровча е разположена на 5 км от град Девня и 25 км от гр. Варна, северно от Автомагистрала "Хемус". Кариерата се третира от 1967 г., а в днешни дни се експлоатира с концесионен договор от 2001 г., който е в сила от 1966 г.

От кариерата се добиват порцелановидни и зърнести варовици, които минават по трошачно-пресевна поточна линия. Готовият материал е подходящ за пътни основи с ниско и нормално натоварване, както и асфалтови и бетонови смеси от ниски класове.

Производствените нужди се извършват успешно, благодарение на високотехнологична механизация и вътрешен транспорт.

От кариерата се добиват:

  • БДС EN 12620:2002+A1:2008 - Добавъчни материали за бетон.
  • БДС EN 13043:2005+AC:2005 - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи.
  • БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по система 2+ задълженията по оценяване на съответствието са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.
  • Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
  • БДС EN 932-3:2000/A1:2004 – Суровината е със седиментен произход и е от калциево - карбонатен скален материал от вида на варовиците.

Контакти:

Телефон за поръчки: +359 895 76 90 54

Имейл за поръчки: georgi.alexandrov@amshumen.com

Адрес на асфалтова база: ПК 9160, гр. Девня, обл. Варна, м. " Каровча"- Кариера "Каровча"

Цени и ценова политика на Кариера “Каровча”

Цените за всяко запитване се формират чрез индивидуални оферти. Всяка индивидуална оферта е съобразена с цените от ценовия каталог на кариерата. “Автомагистрали-Черно Море” АД запазва правото си да прави промени и отстъпки в крайната цена за всяка оферта.

Ценови каталог, Кариера “Каровча”: Свали PDF Ценови Каталог

Често задавани въпроси относно работата с кариера “Каровча”:

- Какви са начините на плащане?

Авансово плащане или обезпечаване на сумата с финансов инструмент (застраховка, банкова гаранция).

- Какво е работното време?

Работим от 7:30 ч до 16:30 ч, а доставката е по график, договорен с клиента.

- Изделията, произведени от кариерите, сертифицирани ли са?

Всички произведени от нас продукти притежават сертификат за качество и са придружени от декларация за съответствие, подложени са на ежедневен лабораторен анализ.

- След като поръчката е потвърдена, до колко дни се изпълнява доставката?

Съобразено е с изискването и по договаряне с клиента.

- Как е най-добре да поръчам инертни материали от Вас?

Може да се свържете с нас директно по телефона или да пуснете своята форма за заявка онлайн през нашия сайт.

- Мога ли да закупя инертни материали в малки количества за лични нужди?

Да, можете да закупите инертни материали за Вашите нужди.

- Променят ли се цените от ценовия каталог при по-големи поръчки?

Всеки наш клиент може да направи запитване за индивидуална оферта относно цена, начин на плащане и време за изпълнение на поръчката


Направете запитване