Кариера “Хитрино”

Кариерата се намира на 22 км от град Шумен, до село Хитрино. Локацията е на северозапад от града. Чрез стационарни трошачно-сортировъчни инсталации и три на брой мобилни трошачки се добиват органогенни варовици (т.нар черупчест варовик).

Средната производистелност на трошачките в Кариера "Хитрино":

Мобилна трошачка METSO – 3 500 тона/ден

Мобилна трошачка TESAB – 2 000 тона/ден

Мобилна трошачка TEREX – 3 000 тона/ден

Те имат обхват да произвеждат до 5 500 тона нефракциониран и фракциониран скален материал средно на ден. С този вид суровина могат да се изграждат пътни основи, подходящи за ниско и средно натоварване, както и асфалтови и бетонови смеси от нисък клас.

Кариера "Хитрино" разполага с вътрешен транспорт и качествена механизация, чрез които обслужва собствените си нужди.

От кариерата се добиват:

  • БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по система 2+ задълженията по оценяване на съответствието са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.
  • Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
  • БДС EN 932-3:2000/A1:2004 – Суровината е със седиментен произход и е от калциево-карбонатен скален материал от вида на варовиците.

Контакти:

Телефон за поръчки: +359 895 54 10 48

Имейл за поръчки: kariera.hitrino@amshumen.com

Адрес на кариерата: ПК 9784, с. Сливак, общ. Хитрино, обл. Шумен, м. "ДО РЕКАТА", кариера "Хитрино"

Цени и ценова политика на Кариера "Хитрино"

Обслужваме частни клиенти като предлагаме произведените от Кариера "Хитрино" суровини чрез изготвяне на индивидуални оферти. При интерес, клиентът заявява необходимите количества и/или транспорт, а ние подготвяме крайната цена за тях като се съобразяваме с обявените в каталога цени. “Автомагистрали-Черно Море” АД запазва своето право да прави промени и отстъпки в цената.

Ценови каталог, Кариера "Хитрино": Свали PDF Ценови Каталог

Често задавани въпроси относно работата с Кариера "Хитрино"

- Какви са начините на плащане?

Авансово плащане или обезпечаване на сумата с финансов инструмент (застраховка, банкова гаранция).

- Какво е работното време?

Работим от 7:30 ч до 16:30 ч, а доставката е по график, договорен с клиента.

- Изделията, произведени от кариерите, сертифицирани ли са?

Всички произведени от нас продукти притежават сертификат за качество и са придружени от декларация за съответствие, подложени са на ежедневен лабораторен анализ.

- След като поръчката е потвърдена, до колко дни се изпълнява доставката?

Съобразено е с изискването и по договаряне с клиента.

- Как е най-добре да поръчам инертни материали от Вас?

Може да се свържете с нас директно по телефона или да пуснете своята форма за заявка онлайн през нашия сайт.

- Мога ли да закупя инертни материали в малки количества за лични нужди?

Да, можете да закупите инертни материали за Вашите нужди.

- Променят ли се цените от ценовия каталог при по-големи поръчки?

Всеки наш клиент може да направи запитване за индивидуална оферта относно цена, начин на плащане и време за изпълнение на поръчката.


Направете запитване