Инвестиционно предложение: оросяване на кариера „КАРОВЧА“ край гр. Девня

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието въ..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценк..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание  чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съобщаваме, че с Решение № Ш..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Инвестиционно предложение от „АЛФАХАУС ИНВЕСТ“ ЕООД

На основание чл.2, ал.1, т.1 и чл.4, ал.1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА , приета с ПМС ..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Стартира рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден

По Оперативна програма „Региони в растеж“ стартира рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден в област Силистра. Третокласният път ..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

По ОПРР ще се рехабилитират близо 19 км от път III-9004 Варна - Белослав - Житница

Стартира рехабилитацията и реконструкцията на близо 19 км от път III-9004 Варна - Белослав – Житница. Проектът – лот 36, се финансира от ОП „Региони в..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Направете запитване