Обява

На основание чл.4 ал. 2  от НУРИОВОС, Автомагистрали – Черно море АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиц..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Обява

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД гр. Шумен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инве..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Обява

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестицион..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Търговище в частта му..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото населе..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Инвестиционно предложение

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД гр. Шумен, уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ