Кариера по време на обучение„Автомагистрали - Черно Море“ АД има фокус върху развитието на млади кадри, инвестира в бъдещите свои служители и участва активно в обучението на студенти и ученици.

Имаме няколко основни програми, чрез които се опитваме да стимулираме развитието на младите хора в България.

Програма "Студенти"

С РЕШЕНИЕ № 533 от 22 юли 2021 година на Министерски съвет „Автомагистрали-Черно море“ АД е включено в списъка на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл.95а, ал.1 от Закона за висшето образование през учебната 2021/2022 г. Студентите със сключен договор с работодател могат да се възползват от правата, които им дава Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Специалностите, по които имаме квота от по 5 студенти за всяка, с които можем да сключим тристранен договор (между студент, фирмата и Университет, включен в Заповед РД-09-1022/29.04.2021г с определени специалности, за които се осигуряват средства от държавния бюджет) за стаж и работа при нас след завършване, са:

  • Университет по строителство, архитектура, строителство и геодезия - София

- Водоснабдяване и канализация-мрежи и съоръжения

- Геодезия

- Транспортно строителство

- Хидростроителство

- Хидротехническо строителство

  • ВТУ „Тодор Каблешков“

- Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

- Транспортно строителство

  • Минно-геоложки университет - София

- Подземно строителство

  • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

- Геодезия

  • Русенски университет "Ангел Кънчев"

- Машинно инженерство

  • Технически университет- София

- Транспортна техника и технологии

Програма "Ученици"

Фирмата има сключени Партньорски споразумения за организиране и реализиране на обучение чрез работа (дуално обучение) с две училища – Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Шумен и Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“, гр.Велики Преслав.

Обучаваните в ПГСАГ ученици са по специалност „Геодезия“, професия „Геодезия“, а от ПТГ „Симеон Велики“ – специалност „Пътно-строителна техника“, професия „Техник по транспортна техника“.

Децата ще могат паралелно с обучението си в училище да прилагат знанията си и да придобият умения в реална работна среда.

Летни Стажове

За лятото предлагаме платени стажове (2-месечни) по различни професии като:

- Технически сътрудник на техническия ръководител

-Технически сътрудник на строителния инженер

-Специалист ПТО (производствено-технически отдел)

- Помощник техник механик

в поделение по избор на стажанта (София, Варна, Бургас, Русе, Търговище, Шумен).

Контакти:

Ако проявявате интерес, изпратете своето CV на email: pr@amshumеn.com  или кандидатствайте на следния линк https://amshumen.com/bg/careers/job_category/8 

Ако имате въпроси, свържете се с нас на email: pr@amshumen.com или на borislava.mihaylova@amshumen.com.


Направете запитване