Кариера "Върли бряг"

Кариера е част от зоната на Бетонов възел и Асфалтова база "Върли бряг". Намира се на територията на Община Бургас, до рудник Върли бряг - югозападно от възвишение "Шилото", до с. Черни връх. В кариерата се добива и преработва плутонична магматична скала от андезитобазалти с горнокредно-палеоценска възраст, както и плътни, сивозелени до черни, с масивна текстура и неясно порфирана до средно порфирана структура. Готовият материал е подходящ за употреба при пътни основи и формиране на асфалтови смеси за горен и долен пласт. Освен това, продуктът може да се използва и за добавъчен материал за бетон.

Част от трошачно-сортировъчната инсталация, с която се извършва преработката на материала, са три броя трошачки и три броя пресевни уредби, които имат среднодневна производителност 5 000 т./ час.

От кариерата се добиват:

  • БДС EN 12620:2002+A1:2008 - Добавъчни материали за бетон.
  • БДС EN 13043:2005+AC:2005 - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи.
  • БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.
  • БДС EN 13450:2003+AC:2005 - Трошен камък за ж.п. линии по система 2+ са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.
  • Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
  • БДС EN 932-3:2000/A1:2004 - Суровината е от рода на андезитобазалтите.

Контакти:

Телефон за поръчки: +359 895 68 21 54

Имейл за поръчки: sales_bs@amshumen.com

Адрес на асфалтова база: гр. Бургас, кв. "Меден рудник", местност "КАРА БАИР - Д", кариера "Върли бряг"

Цени и ценова политика на кариера "Върли бряг"

Изготвяме индивидуални оферти за всяко запитване от клиенти. Офертите са съобразени с ценовия каталог на добивните материали, но също така в офертите се причисляват и допълнителни услуги като транспорт и др. Фирмата запазва правото си да прави отстъпки и промени в цената, когато е необходимо.

Ценови каталог, Кариера “Върли бряг”: Свали PDF Ценови Каталог

Често задавани въпроси относно работата с кариера “Върли бряг”

- Какви са начините на плащане?

Авансово плащане или обезпечаване на сумата с финансов инструмент (застраховка, банкова гаранция).

- Какво е работното време?

Работим от 7:30 ч до 16:30 ч , а доставката е по график, договорен с клиента.

- Изделията, произведени от кариерите, сертифицирани ли са?

Всички произведени от нас продукти притежават сертификат за качество и са придружени от декларация за съответствие, подложени са на ежедневен лабораторен анализ.

- След като поръчката е потвърдена, до колко дни се изпълнява доставката?

Съобразено е с изискването и по договаряне с клиента.

- Как е най-добре да поръчам инертни материали от Вас?

Може да се свържете с нас директно по телефона или да пуснете своята форма за заявка онлайн през нашия сайт.

- Мога ли да закупя инертни материали в малки количества за лични нужди?

Да, можете да закупите инертни материали за Вашите нужди.

- Променят ли се цените от ценовия каталог при по-големи поръчки?

Всеки наш клиент може да направи запитване за индивидуална оферта относно цена, начин на плащане и време за изпълнение на поръчката.


Направете запитване