АСФАЛТОВИ БАЗИ

АСФАЛТОВА БАЗА "ШУМЕН"

Местоположението на базата е североизточно от общинския гробищен парк на гр. Шумен, осигуряваща удобен изход към път I-2 и АМ „ХЕМУС” от републиканската пътна мрежа. Базата разполага с Асфалтосмесител Марини - модел - MAP 175 E 220 L. Стационарен асфалтов завод с производителност 140-160т/ч. Доставен и монтиран на територията на АБ Шумен за три месеца от италианска бригада монтажници с помощта на работниците и служителите от АБ Шумен, след което двамата оператори се обучават в Италия за работа със смесителната система. От юли 2005 Асфалтосмесител Марини работи безотказно за нуждите на фирмата. На територията на базата са изградени битумно стопанство, инсталация за производство на битумна емулсия и модифициран битум. 


АСФАЛТОВА БАЗА "КРАЛЕВО"

Местоположението на базата е югозападно от с. Кралево, намиращо се на 30 км от гр. Шумен. На площадката е монтиран и асфалтосмесител марка „Бенингхофен“ с производителност 3 000 т/ден. Асфалтовите смеси се произвеждат по рецепти на акредитирана фирмена лаборатория в съответствие с нормативните изисквания. На територията на базата са изградени битумно стопанство и инсталация за производство на битумна емулсия и модифициран битум.АСФАЛТОВА БАЗА "БЪЗЪН"

На територията на Асфалтова база “Бъзън" е изграден асфалтосмесител марка Бернарди с производителност 1 400 т./ден. Асфалтовите смеси, произвеждани на обекта, са съобразени с държавните нормативни изисквания и се добиват с помощта на официална и акредитирана фирмена лаборатория.

Локацията на асфалтовата база е в местност "Чуката", блок 8 до с.Бъзън, на 17 км югооизточно от гр. Русе.АСФАЛТОВА БАЗА "ПРИПЕК"

На около 7км северно от АМ“Хемус“, посока Варна-София, в близост до село Припек е изградена асфалтова база. Чрез функционирането на асфалтосмесител “WIBAU”- с производителност 160 тона на час, модернизиран през 2013г. от немския производител Benninghoven, се покриват изцяло фирмените нужди за изпълнение на обектите в Област Варна. Производителността на базата е 130-160 тона/час.


АСФАЛТОВА БАЗА "ВЪРЛИ БРЯГ"

Разположена на югозападния склон на възвишението "Шилото", между рудник "Върли бряг" и с. Черни връх, общ. Бургас в близост до кв. Горно Езерово на около 3 км от гр. Бургас. Асфалтосмесител Бенингхофен модел ЕКО 2000. Закупен на 01.01.2011г. От BENINGHOFEN Gmb& Co.KG Mülheim за 2701000лв. Стационарен асфалтов завод с производителност 180т/ч. Доставен и монтиран 2011г. на Кариера Върли бряг и пуснат в употреба същата година.

Направете запитване