ИРМЕНА ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ"Фирмената пътна лаборатория е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА и е пряко подчинена на Изпълнителния директор на дружество.

Лабораторията се намира на територията на Асфалтова База ‘Шумен’ и е важен елемент в структурата на фирмата.

Фирмената пътна лаборатория извършва лабораторни изпитвания на клиенти, съгласно Сертификат за акредитация с рег. № 4 ЛИ / 23.11.2021г. и Заповед към него № А 718 / 23.11.2021г.


Сертификат за акредетация  


Заповед за акредетацияЛабораторията извършва изпитвания на:

 • Добавъчни и скални материали за: Бетон; Битумни смеси и настилки за пътища и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.
 • Фин пълнител, минерално брашно за асфалтови смеси.
 • Бетон и Бетонни смеси.
 • Разтвори за зидария (цименто-пясъчни и варови).
 • Цимент.
 • Битум.
 • Почви строителни.
 • Асфалтови смеси; Горещи; положени и уплътнени асфалтови настилки.
 • Огъваеми хидроизолационни мушами.
 • Лабораторията извършва вземане на проби от:
 • Добавъчни и скални материали.
 • Фин пълнител, минерално брашно за асфалтови смеси.
 • Бетон и Бетонни смеси.
 • Разтвори за зидария.
 • Цимент.
 • Битум.
 • Почви строителни.
 • Асфалтови смеси

Лабораторните дейности се извършват професионално от опитен екип специалисти.  

Лабораторията разполагат с технически средства за измерване и подходящи условия за провеждане на изпитванията.

При провеждане на лабораторни тестове, екипа спазва конфиденциалноста на своите клиенти .

Извършват се изпитвания, както по български, така и по европейски и американски стандарти.

Предназначение:

 • Извършва входящ и изходящ контрол на суровините и материалите.
 • Разработва рецептурни състави за асфалтови и бетонови смеси.
 • Издава лабораторни протоколи и декларации за експлоатационни показатели.
 • Внедрява нови технологии в областта на пътното строителство.
 • Извършва лабораторни услуги на външни клиенти.

Контакти:

Телефон за връзка: +359 54 816 131

Имейл: lab@amshumen.com

Адрес на строителна лаборатория: гр. Шумен, Асфалтова база, местност „Теке дере“ № 1

Ценова политика

Фирмена пътна лаборатория „Автомагистрали - Черно Море” работи по утвърден ценоразпис на предлаганите услуги (Ф 7.1-7 „Ценоразпис на предлаганите услуги)

Ценовата политика на фирмената пътна лаборатория е по договаряне. Работим коректно с частни клиенти на цени по съвместно съгласие.

Свали Ценовия Каталог на фирмена пътна лаборатория „Автомагистрали - Черно Море”

Направете запитване