ВРЪЗКА С НАС

Централен Офис

9700 гр. Шумен ул. "Алеко Константинов” № 8

Тел.

054/ 816 100

Факс

054/ 830 252

E-mail

office@amshumen.com

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Шумен

Фирмена лаборатория

9700 гр. Шумен, Местност Теке Дере № 1 (пътя от гр. Шумен за кв. Макак - след Гробищен парк в ляво)
тел. 0899912007

Асфалтова база

9700 гр. Шумен, Местност Теке Дере № 1 (пътя от гр. Шумен за кв. Макак - след Гробищен парк в ляво)
тел. 0892200673

Бетонов възел „Шумен“

9700 гр. Шумен, Местност Теке Дере № 1 (пътя от гр. Шумен за кв. Макак - след Гробищен парк в ляво)
тел. 0892200673

Машинно - ремонтна работилница

9700 гр. Шумен, Западна промишлена зона, бул. Симеон Велики в посока Варна (след „Грестокомерс“ в ляво)
тел. 0893430144

Кариера и асфалтова база „Хитрино“

9780, с. Хитрино, община Шумен 22км северозападно от гр. Шумен
0892200680

Варна

Офис Варна

9000, гр. Варна, Островна зона
тел./факс 052/613 632, п.к 313

Бетонов възел „Варна“

9000, гр. Варна, Островна зона,
п.к 313 тел. 052/621264
моб.: 0899912049

Асфалтова база „Припек“

9146, с. Припек общ. Аксаково обл. Варна, тел. 0893430113

Кариера „Каровча“

9160, 5 км северозападно от гр. Девня обл. Варна
тел. 0893430114

Бургас

Офис Бургас

8000 гр. Бургас, ул. “Дебелт” № 70, ет.1, тел./факс: 056/814 165

Кариера, асфалтова база и бетонов възел „Върли бряг“

8000, гр. Бургас Землище „Меден рудник“, тел./факс: 056/ 814 165
моб.: 0899912029

Русе

Офис Русе

7000 гр. Русе, бул. “Тутракан” № 68
тел. 0899912035

Бетонов възел „Русе“

7000 гр. Русе, бул. “Тутракан” № 68
тел. 0899912035

Разград

Бетонов възел „Разград“

7200 гр. Разград, Околовръстен път
тел. 0899912038

Велики Преслав

Бетонов възел „Велики Преслав“

9850 гр. Велики Преслав, Източна индустриална зона
тел. 0899912004

Търговище

Бетонов възел „Търговище“

7700 гр. Търговище, Индустриална зона, п.к 216
тел. 0899912034

Кариера и асфалтова база „Кралево“

7770 с. Кралево обл. Търговище
тел. 0899912034