image
image
image
image
image

Инертни материали


Кариера Хитрино 

Кариерата разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

      БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по система 2+ са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.

Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

      БДС EN 932-3:2000/A1:2004 – Суровината е със седиментен произход и е от калциево карбонатен скален материал от вида на варовиците.

Предлага за продажба: нефракциониран, тясно  или широко сортиран скален материал с размер на зърната според желанието на клиента.

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9780 с. Хитрино, обл. Шумен


Кариера Кралево

Кариерата разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС)  305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

      БДС EN 12620:2002+A1:2008 - Добавъчни материали за бетон,

      БДС EN 13043:2005+AC:2005 - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи,

      БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство,

      БДС EN 13450:2003+AC:2005 - Трошен камък за ж.п. линии по система 2+ задълженията по оценяване на съответствието са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.

Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

      БДС EN 932-3:2000/A1:2004 - Суровината е съставенa от седиментни варовикови скали

Предлага за продажбанефракциониран, тясно  или широко сортиран скален материал с размер на зърната според желанието на клиента.

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

7770 с. Кралево, обл. Търговище


Кариера Каровча

Кариерата разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

      БДС EN 12620:2002+A1:2008 - Добавъчни материали за бетон,

      БДС EN 13043:2005+AC:2005 - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи,

      БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по система 2+ задълженията по оценяване на съответствието са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.

Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

      БДС EN 932-3:2000/A1:2004 – Суровината е със седиментен произход и е от калциево карбонатен скален материал от вида на варовиците.

Предлага за продажба: нефракциониран, тясно  или широко сортиран скален материал с размер на зърната според желанието на клиента.

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9160 гр. Девня, обл. Варна


Кариера Върли бряг

Кариерата разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

      БДС EN 12620:2002+A1:2008 - Добавъчни материали за бетон,

      БДС EN 13043:2005+AC:2005 - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи,

      БДС EN 13242:2002+A1:2007 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство,

      БДС EN 13450:2003+AC:2005 - Трошен камък за ж.п. линии по система 2+ задълженията по оценяване на съответствието са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания за тези експлоатационни показатели.

Материало-петрографският състав на добиваната суровина е сертифициран от акредитирана лаборатория съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

      БДС EN 932-3:2000/A1:2004 - Суровината е от рода на андезитобазалтите.

Предлага за продажба: нефракциониран, тясно  или широко сортиран скален материал с размер на зърната според желанието на клиента.

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

8000 гр. Бургас


Направете запитване