image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Строителство

Основната строителна дейност на „Автомагистрали – Черно море“ АД е съсредоточена в Североизточна България, но през последните години разширяваме дейността си, както по цялата територия на страната, така и в чужбина. Член сме на Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища”.

Фирмата е специализирана в проектирането, строителството, ремонтите и поддържането на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащата им инфраструктура. Някой от строителните услуги които „Автомагистрали – Черно море“ АД предлага са:

 • Строителство и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения;
 • Текущо и зимно поддържане на пътната мрежа;
 • Изграждане на хидромелиоративни обекти, водопроводи и канализационни системи;
 • Изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищни инфраструктури;
 • Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения;
 • Благоустрояване и озеленяване;
 • Изграждане и реконструкция на църкви;
 • Изграждане на жилищни, бизнес и производствени сгради;
 • Премахване на незаконни обекти;
 • Укрепване на свлачищни зони;
 • Инженерингова дейност;
 • … както и много други.

Повече от 55 години изграждаме пътищата, които ни свързват.Направете запитване