image
image

Проектиране

Екипът от инженери на „Автомагистрали – Черно море“ АД e от висококвалифицирани проектанти. Проектантската дейност на фирмата е съсредоточена в сферата на пътното строителство, но също така имаме специалисти в хидротехническото, промишленото и жилищното строителство.

Нашият екип предлага:

  • Проектиране на пътища, улици, пътни възли и пътни съоръжения, включително прединвестиционни проучвания и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки;
  • Проектиране на хидромелиоративни обекти, водопроводни и канализационни системи;
  • Проектиране на пристанищни инфраструктури;
  • Ландшафтно оформяне;
  • Проектиране на жилищни, бизнес и производствени сгради;
  • Инженерингова дейност - набор от услуги, свързани с проектирането, изграждането и узаконяването на сградите, и прилежащите към тях терени;

Нашата мисия е да Ви помогнем в реализацията на Вашите идеи, както и да постигнете поставените си цели по отношение на разходи, качество и време, чрез нашите професионални съвети, изчерпателна информация и добро обслужване, които да доведат до успешно изпълнение на проекта при оптимално изпълнение на всички процеси в проектирането, издаването на разрешителни, материално-техническо обезпечаване, строителство, въвеждане в експлоатация и окончателното приемане на обекта.Направете запитване