КАЧЕСТВО

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

УМНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРЕЦИЗНОСТ

55 ГОДИНИ

ОПИТ

УСЛУГИ

Строителна механизация

„Автомагистрали – Черно море“ АД притежава широка гама от строителни машини и оборудване, които използваме за качественото изпълнение на възложените ни обекти и като услуга за нашите клиенти.

Автотранспорт

Фирмата разполага със собствен автопарк, осигуряващ транспорта на работници и материали до обектите на нашите клиенти за осъществяване на строително - монтажните дейности.

Строителство

Фирмата е специализирана в проектирането, строителството, ремонтите и поддържането на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащата им инфраструктура.

Проектиране

Екипът от инженери на „Автомагистрали – Черно море“ АД включва в себе си и висококвалифицирани проектанти. Проектантската дейност на фирмата е съсредоточена в сферата на пътното строителство, но също така имаме специалисти в хидротехническото, промишленото и жилищното строителство.

Лабораторни изпитвания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага с акредитирана фирмена пътна лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025&2006. Лабораторните дейности се извършват от високо квалифициран екип от специалисти, при осигурени всички необходими технически средства за измерване и условия за провеждане на изпитванията.

Геодезически заснемания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезически измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра, както и обследване на пътища, пътни съоръжения и кариери чрез въздушна фотограметрия.

1500
ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТА
39,857
КЛИЕНТА
50
ГОДИНИ В БРАНША

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Инвестиционно предложение: Водовземане от подземни води край с. Кралево, общ. Търговище

ОБЯВА Фирма „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, Ви уведомява за инвестиционно предложение: Водовземане от подземни води за промишлено водоснабдяване и о..

Инвестиционно предложение за: „Открит добив на подземни богатства в находище „Каровча“

ОБЯВАНа основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвест..

Официално откриване на участък "Буховци - Белокопитово" от АМ "Хемус"

Днес Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх.Иван Шишков ще открие официално новопостроения 16,32-километров участък от Автомагист..

9700 гр. Шумен
ул. "Алеко Константинов" N: 8

тел: +359 54 816 100
факс: +359 54 830 252

office@amshumen.com

Направете запитване