image
image
image
image
image
image
image

Лабораторни изпитвания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага с акредитирана фирмена пътна лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025&2006. Лабораторните дейности се извършват от високо квалифициран екип от специалисти, при осигурени всички необходими технически средства за измерване и условия за провеждане на изпитванията. Поддържа се високо професионално ниво, безпристрастност и конфиденциалност при провеждане на изпитванията и представяне на резултатите.

Лабораторията изпълнява изпитвания в съответствие с български, американски и европейски стандарти.

Предназначение:

 • Обезпечаване стопанската дейност с лабораторни изследвания, разработки, рецепти и необходимата документация;
 • Входящ контрол на доставените суровини;
 • Окачествяване и издаване на декларации за съответствие на продукти от производствената дейност;
 • Изследване и въвеждане на иновации в сферата на строителството;
 • Извършва лабораторни услуги за външни клиенти.

Пътната лаборатория към „Автомагистрали – Черно море“ АД извършва изпитвания на:

 • Добавъчни и скални материали за бетонови, битумни и асфалтови смеси, несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство;
 • Фин пълнител, минерално брашно за асфалтови смеси;
 • Строителни свързващи вещества;
 • Асфалтобетонови смеси – горещи и положени и уплътнени асфалтови настилки;
 • Бетон, бетонови смеси и бетонови изделия;
 • Строителни разтвори;
 • Строителни материали;
 • Строителни почви;
 • Огъваеми хидроизолационни мушами;
 • Полеви изпитвания на строителни обекти;

Също така изработва по договаряне:

 • Проектиране на рецепти за асфалтобетонови смеси;
 • Проектиране на рецепти за бетонови смеси.