Careers

Започни работа при нас

Ако проявявате интерес към нашата фирма и искате да се реализирате в областта на инфраструктурното строителство може да изпратите своето CV за разглеждане в съответната категория.

Специалист ПТО (производствено-технически отдел)

Кратко описание на стажа:

Участва в подготовката и оформянето на договори и анекси за строителство и изготвяне на оферти.

Проучва цялата оповестена информация относно предстоящи търгове в строителството и необходимата документация за участие.

Участва в разработването и окомплектоването на документация при изготвяне на оферти и участие в търгове.

Участва в съставянето на годишни поименни списъци на изпълняваните обекти от дружеството.

Организира издирването, класифицирането и съхранението на необходимите научно-техническа информационна документация за основния предмет на дейност на фирмата.

Отчита изпълнението на производствената дейност и подготвя необходимите оперативни данни и справки.

Контролира актуването на извършеното строителство и следи за изплащането.

Отчита извършеното строителство.

Организира съхраняването на архив - сертификати, актове 15,16,17 и 19.


Кандидатствай
Направете запитване