Careers

Започни работа при нас

Ако проявявате интерес към нашата фирма и искате да се реализирате в областта на инфраструктурното строителство може да изпратите своето CV за разглеждане в съответната категория.

Помощник техник механик

Кратко описание на стажа:

Осигурява безаварийна и надеждна работа на механооборудването, подемно-транспортната техника, вътрешноведомствение автомобилен парк.

Осъществява контрол за правилна експлоатация на оборудването и своевременно обслужване за недопускане на аварийни ситуации.

Контролира натоварването на оборудването и изготвя график за ремонт на машините и автомобилите.

Ежедневно проверява изправността на автомобилите и машините заедно с водача и не допуска неизправни до работа.

Анализира авариите и причините за престой и предлага действия за превенция.

Осигурява техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на машини и механично оборудване.

Учи се да проектира и изготвя планове и схеми за машини и механично оборудване съгласно спецификации.

Учи се да изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на машини и механично оборудване съгласно проектните спецификации.

Подпомага контрола на технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на машини и механично оборудване за съответствие със спецификации и наредби.

Учи се как се сглобяват и инсталират нови и модифицирани механични елементи, машинни части, контролни табла и хидравлични системи.

Тестват механични системи, събират и анализират данни, сглобяват и инсталират механично оборудване.

Кандидатствай
Направете запитване