На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ - АД гр. Шумен уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино - 3“, землище с. Сливак, Община Хитрино, Област Шумен”.