Обявена процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов Асфалтосмесител (Мярка 1 от енергийния одит)“

„Автомагистрали – Черно море” АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатаци..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Прессъобщение за Повишаване на енергийната ефективност в "Автомагистрали - Черно море" АД

На 12.06.2018 г. в гр. Шумен, ул. Алеко Константинов № 8, от 10:00 ч. ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0018-C01 „..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с министерство на икономиката

„Автомагистрали – Черно море” АД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0018-C01 за проект „..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Осигурен обществен достъп

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Oсигурен обществен достъп

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино-4“

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ - АД гр. Шумен уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има сл..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Направете запитване