image
image
image
image

Асфалтови Смеси


Асфалтова база Шумен

Асфалтовата база разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

 БИТУМНИ СМЕСИ:

 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 45/80-65
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер А 25/55-55
 •            Асфалтобетон АС 31,5 основен А0 50/70
 •            Сплит мастик асфалт SMA 12,5 45/80-65

Битумните смеси са с нива и класове на експлоатационните показатели и описание (идентификация и предвидена употреба, така както производителят предвижда в декларацията за експлоатационните показатели), дадени в приложение към сертификата, пуснат на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждан в АБ „Шумен”, гр. Шумен.

      БДС EN 13108-1:2006 - Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон

      БДС EN 13108-1:2006 - Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9700 гр. Шумен


Асфалтова база Кралево

Асфалтовата база предлага следните продукти.

 БИТУМНИ СМЕСИ:

 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 45/80-65
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер А 25/55-55
 •            Асфалтобетон АС 31,5 основен А0 50/70
 •            Сплит мастик асфалт SMA 12,5 45/80-65


ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

7770 с. Кралево, обл. ТърговищеАсфалтова база Припек

Асфалтовата база разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

БИТУМНИ СМЕСИ:

 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 45/80-65
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер А 25/55-55
 •            Асфалтобетон АС 31,5 основен А0 50/70

Битумните смеси са с нива и класове на експлоатационните показатели и описание (идентификация и предвидена употреба, така както производителят предвижда в декларацията за експлоатационните показатели), дадени в приложение към сертификата, пуснат на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждан в АБ „Припек”, с. Припек, община Варна.

      БДС EN 13108-1:2006 - Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9146 с. Припек, общ. Аксаково, обл. Варна


Асфалтова база Върли бряг

Асфалтовата база разполага със сертификат за съответствие на производствения контрол от независима строителна лаборатория издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. за строителните продукти.

БИТУМНИ СМЕСИ:

 •            Асфалтобетон АС 12,5 износващ А 50/70
 •            Асфалтобетон АС 8 износващ B 50/70
 •            Асфалтобетон АС 16 биндер 50/70
 •            Асфалтобетон АС 20 биндер 50/70
 •            Асфалтобетон АС 31,5 основен A0 50/70 

Битумните смеси са с нива и класове на експлоатационните показатели и описание (идентификация и предвидена употреба, така както производителят предвижда в декларацията за експлоатационните показатели), дадени в приложение към сертификата, пуснат на пазара от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 и произвеждан в АБ „Върли бряг”, община Бургас.

       БДС EN 13108-1:2006 - Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон


ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

8000 гр. Бургас