image

Предварително напрегнати греди


Стенд за производство на ПНГ тип ГТ

Предварително напрегнатите греди тип ГТ, произвеждани от „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8 в Бетонов възел „Шумен”, гр. Шумен, отговарят на необходимото качество и изисквания съгласно стандартите по БДС.

Предлаганите от нас продукти са:

  •            ПНГ тип ГТ 75
  •            ПНГ тип ГТ 95
  •            ПНГ тип ГТ 115

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9700 гр. Шумен


Направете запитване