Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен - зона Център 1,зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен, по три обособени позиции“,

в частта за Обособена позиция № 1: „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен- зона Център 1,зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Шумен

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01/2023 г. – 10/2023 г.


Още Проекти

Направете запитване