Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: "Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 01/01/2021-01/01/2024


Още Проекти

Направете запитване