Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 01.01.2021-01.01.2024


Още Проекти

Направете запитване