КАЧЕСТВО

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

УМНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРЕЦИЗНОСТ

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ

ПОВЕЧЕ ОТ 55 ГОДИНИ ОПИТ

УСЛУГИ

Строителна механизация

„Автомагистрали – Черно море“ АД притежава широка гама от строителни машини и оборудване, които използваме за качественото изпълнение на възложените ни обекти и като услуга за нашите клиенти.

Автотранспорт

Фирмата разполага със собствен автопарк, осигуряващ транспорта на работници и материали до обектите на нашите клиенти за осъществяване на строително - монтажните дейности.

Строителство

Фирмата е специализирана в проектирането, строителството, ремонтите и поддържането на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащата им инфраструктура.

Проектиране

Екипът от инженери на „Автомагистрали – Черно море“ АД включва в себе си и висококвалифицирани проектанти. Проектантската дейност на фирмата е съсредоточена в сферата на пътното строителство, но също така имаме специалисти в хидротехническото, промишленото и жилищното строителство.

Лабораторни изпитвания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага с акредитирана фирмена пътна лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025&2006. Лабораторните дейности се извършват от високо квалифициран екип от специалисти, при осигурени всички необходими технически средства за измерване и условия за провеждане на изпитванията.

Геодезически заснемания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезически измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра, както и обследване на пътища, пътни съоръжения и кариери чрез въздушна фотограметрия.

2000
ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТА
40000
КЛИЕНТА
55
ГОДИНИ В БРАНША

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

По ОПРР основно са ремонтирани близо 19 км от път III-9004 Варна - Белослав - Житница

Завърши рехабилитацията и реконструкцията на близо 19 км от третокласния път III-9004 Варна - Белослав – Житница. Трасето е основна пътна връзка за на..

Приключи основният ремонт на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден

По Оперативна програма „Региони в растеж“ приключи рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден в област Силистра. Третокласният път ..

Инвестиционно предложение: оросяване на кариера „КАРОВЧА“ край гр. Девня

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието въ..

9700 гр. Шумен
ул. "Алеко Константинов" N: 8

тел: +359 54 816 100
факс: +359 54 830 252

office@amshumen.com

Направете запитване