Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево - Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-1-7 и съоръжения и принадлежности към него


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево - Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-1-7 и съоръжения и принадлежности към него"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велики Преслав

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 12/2022 - 04/2023

Още Проекти

Направете запитване