Основен ремонт на улица „Чапаев“ в с. Каравелово


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Основен ремонт на улица „Чапаев“ в с. Каравелово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Никола Козлево

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 08/2022 г. – 10/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване