Пристройка - разширение на съществуващ склад за готова продукция и амбалаж, сграда с идентификатор 83510.676.458.32 в ПИ 83510.676.458, гр.Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Пристройка - разширение на съществуващ склад за готова продукция и амбалаж, сграда с идентификатор 83510.676.458.32 в ПИ 83510.676.458, гр.Шумен"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Карлсберг - България” АД

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 06/2022 – 10/2022 г


Още Проекти

Направете запитване