Покриване на река Енчова, гр.Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“, в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Климент Охридски“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Шумен

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 08/2022 - 12/2022

Още Проекти

Направете запитване