Път II-62 Дупница – Клисура“ от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил


ИМЕ НА ОБЕКТА: Лот 27 „Път II-62 Дупница – Клисура“ от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 04/2019 – 07/2020


Още Проекти

Направете запитване