Рехабилитация, реконструкция и основен ремонт на улици от общинска пътна мрежа на територията на общ. Никола Козлево, обл. Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: "Рехабилитация, реконструкция и основен ремонт на улици от общинска пътна мрежа на територията на общ. Никола Козлево, обл. Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Никола Козлево

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 09/2020 – 05/2021г.


Още Проекти

Направете запитване