Лот 33 Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Лот 33 Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 09/2020 – 07/2021г.


Още Проекти

Направете запитване