Локален ремонт на пешеходни алеи, гр.Созопол


ИМЕ НА ОБЕКТА: Локален ремонт на пешеходни алеи в имот 67800.505.118 по к.к. намиращ се в местност „Провлака“ и граничещи с него улици в гр.Созопол -1 980 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Созопол

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 04/2021 – 06/2021г.


Още Проекти

Направете запитване