„Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Созопол по обособени позиции“ за ОП 6: „Текущ ремонт на улична мрежа гр.Черноморец“


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Созопол по обособени позиции“ за ОП 6: „Текущ ремонт на улична мрежа гр.Черноморец“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 10.2020 г.-10.2021 г.

Още Проекти

Направете запитване