„Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на гр. Шумен, улица „Генерал Радецки“


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на гр. Шумен, улица „Генерал Радецки“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Шумен

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 04/2021 г. - 06/2021 г.

Още Проекти

Направете запитване