Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 – продължение на бул. „Симеон Велики“, землище на гр. Шумен


ОБЕКТ: “Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 – продължение на бул. „Симеон Велики“, землище на гр. Шумен"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Шумен

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 10/2021 г - 02/2022 г

Още Проекти

Направете запитване