“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ПИ 83510.60.133 – ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ШУМЕН“


ОБЕКТ: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ПИ 83510.60.133 – ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ШУМЕН“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Шумен

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 10/2021 г - 02/2022 г

Още Проекти

Направете запитване